หลักสูตรเพื่อเป็นโค้ชมืออาชีพ

Certified Coach รุ่นที่1

วันที่ : 6 ,7,20 ตุลาคม - 3,4,12 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรม Marriott สุขุมวิท 57, จ.กรุงเทพ

ภาพบรรยากาศในงาน :

Certified Coach รุ่นที่2

วันที่ : 27,28 เมษายน >> 11,25 พฤษภาคม >> 6,8,22 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : โรงแรม Marriott สุขุมวิท 57, จ.กรุงเทพ และ ​ โรงแรม Jardin de Mangue ปากช่อง, จ.นครราชศรีมา

ภาพบรรยากาศในงาน :

Certified Coach รุ่นที่3

วันที่ : 7,8,28 กันยายน >> 12,26 ตุลาคม >> 2,23 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : โรงแรม Marriott สุขุมวิท57, จ.กรุงเทพ และ ​ ที่โรงแรม Jardin de Mangue ปากช่อง, จ.นครราชศรีมา

ภาพบรรยากาศในงาน :

Exclusive Certified Coach สำหรับชาวต่างชาติ

วันที่ : 16,23,29 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศในงาน :