Certified Coach

หลักสูตรการเป็นโค้ชมืออาชีพ

รายละเอียด

ลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 60 hours (ACSTH) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) สำหรับท่านที่สนใจการเป็นโค้ชอาชีพ ตามมาตรฐานของ ICF หรือท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องการโค้ชเพื่อนำไปปรับในในบทบาทต่างๆ ทั้งการเป็นผู้นำ การเป็นที่ปรึกษาหรือวิชาชีพอื่นๆ

การเรียนจะครอบคลุม Model ในการโค้ช ICF Core Competencies และ ICF Code of Ethic. และผสมผสานการเรียนรู้หลักการและทฤษฎี กับการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการฝึกโค้ชในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยจะได้รับการดูและและให้ Feedback อย่างใกล้ชิดจากคณะอาจารย์ ซึ่งเป็นโค้ชอาชีพและมีประสบการณ์ในการโค้ชมาอย่างยาวนาน

วิธีในการสอน

แบบ class room ผ่านระบบ (Zoom) ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

การฝึกโค้ช ทั้วในและนอกชั้นเรียน

การให้ Feedback โดยผู้สอน

สอบปฎิบัติ (1 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นโค้ช ตามมาตรฐาน ICF
ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการโค้ช เพื่อนำไปปรับใช้ในบทบาทและวิชาชีพอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร:

 • ความหมายของการโค้ช
 • การประเมินตัวเอง
 • TAPS Model
 • GROW Coaching Model
 • สมองกับการโค้ช
 • เครื่องมือที่ช่วยในการโค้ช
 • ICF Core Competencies ห
 • ICF Code of Ethics
 • การใช้แบบประเมิน MBTI, OPQ ในการโค้ช
 • การฝึกโค้ช
 • ภาพลักษณ์กับการเป็นโค้ชอาชีพ
 • การเตรียมตัวเพื่อไปสู่วุฒิบัตร ACC ของ ICF

 

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับ

เริ่ม 20 ต.ค. 64

เรียนผ่านระบบ Zoom ครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 21.00 และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00

ข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากในสถานการณ์โควิด

จากราคาปกติ 92,000 บาท ลดเหลือ 55,000 บาท

และท่านยังสามารถแบ่งชำระเป็น 1, 2, 3 หรือ 4 งวด ได้ตามที่ท่านสะดวก

และพิเศษสุด สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อน ก.พ. 2023 เหลือเพียง 48,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่นี่

คณะวิทยากร

Panu Satienpoch, PCC

Program Director

Montri Lawkobkit Ph.D., PCC

Executive Coach

Nijira Bumroonggit Ph.D., PCC

Executive Coach

Orawan Chavanarorkrat , ACC

Executive Coach

ภาพบรรยากาศในงาน

คำนิยมจากผู้ที่เคยเข้าร่วม Certified Coach

Certified Coach รุ่นที่1

" การฝึกทำโค้ชยิ่งทำให้รู้ศักยภาพของตัวเองและของคนที่เรากำลังโค้ชดว้ย "

" ทำให้รู้จักตัวเองและรู้จักความหมายของ Coach อย่างแท้จริง เทคนิคต่างๆใช้ได้หมด สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ เริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ถูกโค้ชเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาดว้ยตัวเอง "

" ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการโค้ชเอาไปปรับใช้ได้หมด และ ก็พัฒนาตัวเอง แม้ว่าอายุมากก็เอาไปใช้ได้ "

Certified Coach รุ่นที่2

" มีวิธีการสอนและแชร์ประสบการณ์เยอะมาก เป็นคอร์สที่ผมประทับใจ "

" พอได้เรียนแล้วตั้งแต่วันแรกรู้สึกได้เลยว่า เราได้ความคิดอะไรดีๆออกจากห้องเรียนไป ปรับใช้กับตัวเองได้เลย"

" เพื่อนร่วม class ทุกคนน่ารักมาก มีความเป็นกันเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความหลากหลาย บวกกับหลักสูตรนี้ทำให้ความคิดของเราแหลมคมมากขึ้น"

Certified Coach #4 English Program

" มีวิธีการสอนและแชร์ประสบการณ์เยอะมาก เป็นคอร์สที่ผมประทับใจ "

" พอได้เรียนแล้วตั้งแต่วันแรกรู้สึกได้เลยว่า เราได้ความคิดอะไรดีๆออกจากห้องเรียนไป ปรับใช้กับตัวเองได้เลย"