Coaching Technique For Leder

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารทุกระดับ และ เจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างผู้บริหารรุ่นต่อไป รวมถึงการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนวิธีการทำงานให้เขามีส่วนร่วมคิดและรับผิดชอบมากขึ้น และยังจะเพิ่มความสัมพันธ์ในการทำงานในองค์กรได้อีกด้วย โดบการนำความรู้ และเทคนิคจากการโค้ช มาปรับใช้ในบทบาทของหัวหน้างาน

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  ผู้นำทุกระดับ

ติดต่อเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา

LPA เคียงข้างคุณสู่ความสำเร็จ