โค้ชสำหรับพระสงฆ์

วันที่ : 30 มีนาคม 2562

สถานที่ : ณ วัดป่าธรรมคีรี

ภาพบรรยากาศในงาน :