Executive mentoring

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับ :

การเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ที่เติบโตมาอย่างรวดเร็ว ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง และใช้ความรวดเร็วในการสร้างความสำเร็จแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจะพบว่าการจะเติบโตต่อไปเริ่มมีอุปสรรคทั้งในเรื่องการจัดการและการบริหารคนในองค์กรและต้องการความช่วยเหลือ ต้องการมุมมอง จากผู้มีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้เขามีความมั่นใจ และเติบโตต่อไปได้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยอดีตผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการโค้ชและการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นการผสมผสานบทบาทของโค้ช กับที่ปรึกษาไว้ด้วยกัน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้ : 
ช่วยให้ผู้บริหาร โดยเฉพาะเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีระบบมากขึ้น

ระยะเวลาเรียน :

– เริ่มต้นที่ 6 เดือน

– โค้ชวันละ 1.30 ชม. ,อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารรุ่นใหม่ และ เจ้าของธุระกิจ Start-Up

 

ติดต่อเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา

LPA เคียงข้างคุณสู่ความสำเร็จ