พัฒนาความเป็นผู้นำ

ผู้บริหารระดับสูง

1.1 Executive Coaching

โค้ชตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้นำ

1.2 Executive Mentoring

เป็นพี่เลี้ยงตัวต่อตัวให้กับผู้บริหาร หรือ ผู้นำ

ผู้บริหารระดับกลาง

1.3 Leading Team

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับต้น

1.4 Leader Starts Here

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับต้น หรือ ผู้นำรุ่นใหม่

อื่นๆ

1.5 Coaching Technique for Leader

ใช้เทคนิคจากการโค้ช มาพัฒนาและสร้างภาวะผู้นำ

1.6 Group & Team Coaching

สร้างทีมที่มองเห็นความแตกต่างของบุคคลเป็นสิ่งสวยงามและเป็นพลังในการทำงานร่วมกัน

1.7 Crafting Your Future

การทำให้คนในองค์กรกลับมามีพลังในการทำงาน และมีส่วนร่วมของการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 HR Mentoring

พี่เลี้ยงตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.9 Constructive Feedback Workshop

การให้ feedback อย่างสร้างสรรค์