งานเปิดตัวบริษัท

วันที่: 28 มีนาคม 2562

สถานที่: โรงแรม Sofitel Bangkok.

ภาพบรรยากาศในงาน :