Services

01 พัฒนาความเป็นผู้นำ

ผู้นำ มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร การเตรียมผู้นำรุ่นใหม่จึงมีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน เราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบและจัดโปรแกรมการพัฒนาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

02 หลักสูตรโค้ชมืออาชีพ

หลักสูตร Certifies Coach (ACSTH) เป็นหลักสูตรการเป็นโค้ชมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Fderation)
 

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นโค้ชมืออาชีพ หรือ ผู้ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการโค้ชไปปรับใช้ในบทบาทต่างๆ ทั้งการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์ และผู้บริหารในระดับต่างๆ

03 ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

เราให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรบุคคล
​การออกแบบโครงสร้างองค์กร ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและออกแบบแผนการพัฒนาบุคคลากร

CONTACT US

ติดต่อเรา

LPA เคียงข้างคุณสู่ความสำเร็จ