Workshop สำหรับผู้บริหารสายอาชีวะศึกษา

วันที่ : 9 กันยายน 2562

“Communication” เป็นเครื่องมือสำคัญของ Leaders ถ้าวันหนึ่งท่านต้องเข้าสู่สนามรบแต่อาวุธไม่ครบจะเป็นอย่างไร “การพัฒนาเทคนิคในการสื่อสาร” เป็น Workshop ที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องการทำหน้าที่ Leader ที่สมบูรณ์ เราเลือกได้ว่าจะทำหน้าที่เพียงแค่เป็น “Messengers หรือ คนนำสาร” หรือจะเป็น “Communicators หรือ ผู้สื่อสาร” Workshop ที่สนุกสนานเกินความคาดหมาย เต็มอิ่มกับการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และ Insight ใหม่ๆของผู้บริหารทุกท่าน Workshop สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาสายอาชีวะจำนวน 80 ท่านที่กำลังจะก้าวไปสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยสารพัดช่าง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Leadership Partner Asia ที่ได้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆในการติดอาวุธให้ผู้นำ ที่กำลังทำภารกิจใหญ่ในการสร้างวิชาชีพให้เด็กไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังเผชิญหน้าพวกเขาอยู่

ภาพบรรยากาศในงาน :

# วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอยุธยา
วันที่: 23 ก.ย. 62
"เปิดประตูสู่การเป็นครูและโค้ช"

# วิทยาลัยอาชีวะศึกษาธนบุรี
วันที่: 25 ก.ย. 62
"เปิดประตูสู่การเป็นครูและโค้ช "

# วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วันที่: 26 - 27 ก.ย. 62
"เปิดประตูสู่การเป็นครูและโค้ช "